تعویض گیربکس اتومات 206

تعویض گیربکس اتومات 206

09123797031

تعویض گیربکس 206 اتوماتیک یک فرآیند پیچیده است که نیاز به تجربه و دانش فنی دارد.

در اینجا مراحل تعویض گیربکس 206 اتوماتیک به طور کلی توضیح داده می‌شود:

مرحله 1: جداسازی باتری و قطعات جانبی

اولین مرحله در تعویض گیربکس 206 اتوماتیک، جداسازی باتری و قطعات جانبی است.

برای جداسازی باتری، از دستگاه‌های جداسازی باتری استفاده می‌شود.

سپس، برخی از قطعات جانبی مانند مخزن هیدرولیک، پمپ هیدرولیک و دستگاه تهویه هوا باید جدا شوند.

مرحله 2: جداسازی گیربکس

بعد از جداسازی باتری و قطعات جانبی، گیربکس باید جدا شود.

برای این کار، ابتدا شفت خروجی از جای خود جدا می‌شود و سپس گیربکس با استفاده از دستگاه‌های جداسازی گیربکس از محل خود جدا می‌شود.

مرحله 3: نصب گیربکس جدید

بعد از جداسازی گیربکس قدیمی، گیربکس جدید نصب می‌شود.

قبل از نصب گیربکس جدید، باید از درستی نصب و تعمیرات قبلی اطمینان حاصل شود.

سپس، گیربکس جدید با استفاده از دستگاه‌های نصب گیربکس نصب می‌شود.

مرحله 4: نصب قطعات جانبی

بعد از نصب گیربکس جدید، قطعات جانبی باید نصب شوند.
.
این قطعات شامل مخزن هیدرولیک، پمپ هیدرولیک و دستگاه تهویه هوا است.

برای نصب این قطعات، از دستگاه‌های نصب قطعات جانبی استفاده می‌شود.

مرحله 5: تست و ارزیابی

بعد از نصب گیربکس جدید و قطعات جانبی، باید تست و ارزیابی شود.

در این مرحله، از دستگاه‌های تست گیربکس استفاده می‌شود تا به عملکرد و درستی نصب گیربکس جدید اطمینان حاصل شود.

همچنین، قبل از تحویل خودرو به مالکان، باید یک تست رانندگی انجام داده شود تا به درستی عملکرد گیربکس اطمینان حاصل شود.

در کل، تعویض گیربکس 206 اتوماتیک یک فرآیند پیچیده است که نیاز به تجربه و دانش فنی دارد.

برای انجام این کار، بهتر است به تعمیرکاران ماهر و مورد اعتماد مراجعه کنید تا بهترین نتیجه را بدست آورید.

Loader